May 29, 2009

Know the Driver of the Business You're Buying

What's the Driving Force Behind a Business' Success?

Usually there's multiple forces that drive a business to succeed - several strategies bearing down upon a central tactic, method, or formula.  The more focused the business is in bringing it's strategies together to make the driving force behind the business (the secret sauce) move forward, obviously the better.

My concern is when I see businesses for sale that have unreplenishable, unsustainable drivers.

For example, a recruiting company that generates $3 Million in revenues and has gross profits of over $1 Million may sound like a great business to be in - good trends for the industry, solid financials, a superstar team, etc.

But here's the kicker.  The superstar team IS the problem.  If 50 percent of the revenues are generated by one team member, and another 30 percent are generated by superstar guy # 2, ... well, you see the problem.  I HOPE you see the problem.  The driver of the business is your #1 and # 2 guys who generate 80% of the sales between the 2 of them.  

Now, I love having a superstar team.  But I don't like being a hostage to them, needing them, etc.

Here are the things worth investing in when buying a business with sustainable drivers:

 • a reputable brand
 • a client or customer list
 • a proven operation or turnkey profits
 • sustainable, consistent, growing cashflow


Here are the things I try to avoid when buying a business, what I consider unsustainable drivers:

 • too much reliance upon one or two "superstar" team members (diversity/mix is key)
 • too much reliance upon too few customers (diversity is key)  (if the customer base has any one customer worth more than 20 percent of the revenue, run).
 • too much reliance upon a technology, product, or service (diversity is key)
 • too much reliance upon one or two marketing strategies for driving sales. 
 • unpredictable, unsustainable, bipolar cashflow (high highs, low lows) 

1 comment:

 1. tinh Đấu Tôn, trừ phi là có Kim Long thân thể nếu không thì cũng bị thương.

  - Ầm.

  Ở giữa không trung có một thanh âm nổ mạnh, Nhạc Thành cảm nhận thấy toàn thân một khí tức tràn ngập, may mà hắn có Kim Lđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gióong thân thể, nếu không thì đã bị thương.

  - Nhạc Thành, phiền toái rồi.

  Hỏa Lão bị một chiêu của Hôi Ma đẩy ra thì sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng tựa hồ còn ứa ra vết máu.

  - Thế nào, Hỏa Lão?

  Nhạc Thành kích động mà hỏi, Hỏa Lão vì ngăn cản một đòn của Hôi Ma mà cuối cùng cũng bại lộ địa điểm.

  - Hôi Ma đã bày ra không gian bao phủ xung quan, chúng ta và những người khác không thể đi vào, hiện tại thực lực của ta cũng không thể phá mở.

  Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành.

  Nhạc Thành hơi biến sắc mặt một chút, khó trách vừa rồi Hỏa Lão cùng với Hôi Ma công kích đã khiến cho mình bị ảnh hưởng như vậy, hóa ra mình đã nằm ở trong không gian bao phủ của hắn.

  ReplyDelete