Nov 8, 2012

Principle of Freedom: You Must Own Property to Have a Right to Vote

Because there are so many who've become freeloaders in our once-free country, it seems the only right way to correct course it to look back to our founding fathers and the original principles that brought about freedom.  

One of those principles which became law was that only those with PROPERTY worth protecting should even have the RIGHT TO VOTE. 

That was the way to insure only those with a "skin in the game" could have any voice in saying how those stakes got allocated. 

When the country was founded, in most states only those with real property (land) or sufficient wealth for taxation were permitted to vote. 

A few exceptions are in order to this rule: 

1. If you've fought in the military for our country, you know what it's like to fight for a cause greater than yourself.  You deserve the right to vote.

2. All voters must first pass a test, call it Freedom 101, and must retake the test every 4 years to ensure they know what the constitution of the U.S. says and what it means.  Dito to elected officials, only their test should be every 2 years and should be much more intense (call it the 500-level test).

Billy says to Dale: "the ship we're on is sinking" to which Dale replies, "who cares, it's not OUR ship."

We've got too many on board a sinking ship who don't care, because, after all it's not their ship: they don't own anything worth protecting or fighting for.  


1 comment:

 1. - Linh khí ở địa phương quỷ quái này thật là ít, nếu không phải do cái

  minh ước chó má kia hạn chế, lão tử có thể lấy đi toàn bộ linh khí ở

  đây..... Các ngươi nghe đây, năm tháng sau mở ra thông đạo của Vực Ngoại

  chiến trường, Triệu quốc các ngươi phụ trách thanh lý phía bắc chiến

  trường. Nơi đây có bảy chiếc lệnh bài, quy củ vẫn như trước, bảy khối

  lệnh bài phải hủy đi ít nhất bốn cái, năm tháng sau chỉ có nhiều nhất ba

  người được tiến vào Vực Ngoại chiến trường. Nếu đến lúc đó vẫn còn thừa
  dịch vụ kế toán trọn gói
  eco green city
  trung tâm kế toán tại hải phòng
  học kế toán thực hành
  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  http://nguoicodanh.net
  http://chotruongyen.com
  http://caubesieunhan.com
  dịch vụ làm báo cáo tài chính

  dịch vụ kế toán thuế
  eco green city
  chung cư goldmark city

  hơn ba lệnh bài, như vậy sẽ hủy bỏ tư cách của Triệu quốc.

  Nói xong người khổng lồ hé miệng ra, bảy đạo quang mang chợt lóe lên rồi

  rơi xuống mặt đất lộ ra bảy khối lệnh bài cổ. Làm xong hết thảy mọi

  việc, người khổng lồ thu đầu lại vào phía trong hắc động. Nhưng ngay sau

  đó hắn lại một lần nữa nhô đầu ra quát:

  - Bên trong Vực Ngoại chiến trường nếu phát hiện một hạt châu như thế

  ReplyDelete